top of page

Innføring i lønn

Skal du føre lønn for en bedrift?

 

Bli trygg på lønnsarbeidet.  Dette kurset gir deg grundige teoretiske og praktiske kunnskaper i arbeid med føring av lønn. Kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring fra før.

 

Kurset tar for seg gangen i lønnsbehandlingen, fra ansettelse til lønnskjøring. Hvordan avlønne i forhold til ytelser og fravær, hvordan rapportere via A-melding og hvordan du beregner arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i de forskjellige ytelsene.

 

Underveis i kurset får du også gode muligheter til å trene med praktiske oppgaver.

 • Hvem passer kurset for?
  Kurset er for alle som skal arbeide med regnskap eller regnskapsrelaterte oppgaver. Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.
 • Dette lærer du
  Du lærer å føre de vanligste regnskapsbilagene for bedriften. Ved hjelp av bilag, kontering, skatt og merverdiavgift bygger vi stein for stein til et ferdig perioderegnskap. Du lærer også gode arbeidsrutiner for både rapportering og kontroll. Kurset har fokus på regnskapslære, og du vil derfor ha fullt utbytte av kurset uavhengig av hvilke regnskapsprogram du ønsker å benytte. Rent praktisk går vi grundig gjennom grunnleggende regnskapsteori, og etablerer “vår egen bedrift” som vi fører regnskap for. Videre regnskapsprinsipper og teori går vi gjennom etter hvert som problemene oppstår i den praktiske føringen.
 • Kursinnhold
  Kursinnhold: - Hva er et regnskap og hvordan er det bygd opp - Hvordan føre et regnskap - Lover og regler du må forholde deg til - Posteringsregler (debet og kredit) - Bilagsføring av konkrete bilag for en aktuell bedrift - Kontoplan - Inn -/utbetalinger - Merverdiavgift - Periodisering - Periodeavslutning og rapporter - Resultat og balanse - Gjennomgang og registrering av konkrete bilag for en aktuell bedrift
 • Pris og praktiske opplysninger
  Kurset er alle dager kl 0900 - 1500 (webinar/digitalt kurs, alle dager kl 0900 - 1400) Ordinær pris for kurset er kr 11 990,- pr. deltaker. Pris for webinar er kr 7 990. Prisen gjelder for alle 3 dager. Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, kursbevis. Fantastisk lunsj samt servering i pauser er inkludert på klasseromskurs. Kurset foregår på hotell og inkludert i prisen er en smakfull lunsj samt servering i pauser. Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Det er en fordel med egen pc, men dersom du ikke har pc stiller vi med låne pc uten ekstra kostnad. Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.

Webinar

20-21. november 2023

Kl.: 0900 - 1500

Online

Pris:

kr 5 990

bottom of page